Personakt Slægtstavle

5 Laura Karoline Jensen

Manufakturhandler. Blev 66 år.

Far:10 Hans Peter Georg Jensen (1873 - 1943)
Mor:11 Cathrine Laurentine Larsen (1873 - 1956)

Født:13-2-1904 Skebjerg, Tullebølle sogn 1)
Døbt:17-4-1904 Tullebølle kirke 1)
Konfirmeret:7-4-1918 Tullebølle kirke 1)
Død:13-3-1970 Svendborg 1)
Begravet:18-3-1970 Fredens kirkegård, Svendborg 1)

Ægteskab med 4 Hans Jørgen Hansen (1901 - 1942)

Vielse:25-5-1924 Tullebølle kirke 1)Ved vielse:
1924, Tullebølle sogn, Kb.s. 11/161-6.
Ungkarl Hans Jørgen Hansen, Født i Marstal 2. Maj 1901, Fisker i Marstal, Søn af Fisker Hans Kristian Hansen og Hustru Amalie Margrethe Petersen i Marstal, 23 Aar.
Pige Laura Karolien Jensen, Født i Tullebølle Sogn 13. Februar 1904, opholdende sig i Hjemmet, Datter af Husmand Hans Peter Georg Jensen og Hustru Cathrine Laurentine Larsen i Skebjerg. 20 Aar.
Forlovere Georg Jensen, Fiskehandler i Skebjerg, Rasmus Hansen Arbejdsmand i Skebjerg. a. 7. Maj 1924, b. 11 Maj 1924, c. 12. Maj 1924, tilstillet Sognefogeden i Tullebølle, Meddelelse om Lysningens Foretagelse. Viet 1924 25. Maj i Tullebølle. a. Sognepræst G. J. Fønss Jørgensen i Tullebølle, b. i Kirken.
 

Børn:
Henry Hansen (1925 - 1989)
Inge Hansen (1929 - 1988)

Notater

Ved dåb:
1904, Tullebølle sogn, Kb.s. 9/74-3.
Født 1904 13. Februar. Skebjerg, Tullebølle Sogn, Langelands Nørre Herred. Laura Karoline Jensen. Forældre Husmand Hans Peter Georg Jensen og Hustru Cathrine Laurentine Larsen, 30 Aar, i Skebjerg, Viede i Bøstrup Sogn 11. November 1898. Døbt 17. April. Sognepræst E. Kiær i Tullebølle, i Kirken. Faddere Tjenestepige Annette Jensine Larsen i Lejbølle, Husmand Jens Larsen i Emmerbølle, Skovfoged Oluf Watson Karskov i Snøde Sogn, Husmand Laurits Kristian Alfred jensen i Skebjerg.

Ved konfirmation:
1919, Tullebølle sogn, Kb.s. 11/123-7.
Konfirmeret 1918 7. April. Laura Karoline i Hjemmet. Husmand hans Peter Georg Jensen og Hustru Cathrine Laurentine Larsen i Skebjerg. Født i Skebjerg, Tullebølle Sogn, 13. Februar 1904, Døbt i Tullebølle Kirke 17. April 1904. Sognepræst Hiær i Tullebølle.

Ved død:
1970, Vor Frue sogn, Svendborg, Kb.s. 51/344-10.
Død 1970 den 13. marts Svendborg, Vor Frue sogn, Alderdomshjemmet. Begravet 1970 17. marts Svendborg, Fredens kirkegård. Laura Karoline Hansen født Jensen. Enke efter fisker Alderdomshjemmet, Svendborg. Født 13. februar 1904 i Tullebølle sogn, Langelands nørre herred, Svendborg amt. Datter af husmand Hans Peter Georg Jensen og hustru Cathrine Laurentine Larsen. Enke efter fisker Hans Jørgen Hansen, viede 25. maj 1924 i Tullebølle kirke. Sidste fælles bopæl i Marstal. Født 1904 13. februar. Pastor J. Larsen. Svendborg buret 16-03-70, Personnr. 130204-1284.

Ejendommen Filosofgangen 2, matr. 625 og 626a.
Skyld og panteprotokol, SP2833, fol. ??.
Ved køb. Adkomst 4.
Tinglyst 23-7-1932, Fru Laura Caroline Hansen paa no. 625 og 626a, købesum: ???? kr. ejendomsskyld: ???? kr. Folie i SP 849.
Ved salg. Adkomst 5.
Tinglyst 29-3-1949, Ejendomshandler Holger Stamphøj, købesum: ???? kr. ejendomsskyld: ???? kr. Folie i SP 955.

Ejendommen Kongensgade 7, matr. 531.
Skyld og panteprotokol, SP2833, fol. 58.
Ved køb.
13-1-1939, skøde på de foran nævnte til fru Laura Caroline Hansen paa no. 531, købesum: 1200 kr. ejendomsskyld: 3900 kr.
Ved salg.
5. dec 1946 til manufakturhandler Niels Kjærbye-Hansen, skøde fra Laura Caroline Hansen, købesum: 1800 kr.

Svendborg Avis d. 14/3-70:
Fru Laura Karoline Hansen, Alderdomshjemmet Caroline Amalielunds sygeafdeling i Svendborg, er død, 66 år.
Fru Laura Hansen stammede fra Langeland; men kom som ung til Marstal, hvor hun blev gift med fisker Hans Hansen. I mange år havde hun en stor systue i Filosofgangen, Marstal, hvor mange unge fik undervisning, senere udvidede hun til forretningen "Kjolelageret" i Kongensgade. I 1942 omkom hendes mand med kutteren "Laura", der minesprængtes. Kort efter flyttede fru Hansen til Ejby, Hvor hun overtog en større forretning, for senere at tage til Fåborg, hvor hun drev en mindre forretning; men sygdommen tvang hende til at holde op, og kort før jul flyttede hun til et nyt hus på Tvedvej i Svendborg, for at være i nærheden af sine børn.

Fra Marstal Skattebog 1944 side 4:
Kjolelageret, v/ Fru Laura Hansen, Kongensgade 7: 792 Kr.


Personhistorie

ÅrstalAlderBegivenhed
1904 Fødsel 13-2-1904 Skebjerg, Tullebølle sogn.  1)
1904 2 mån Dåb 17-4-1904 Tullebølle kirke.  1)
1906 2 år Broderen Carl Emil Jensen fødes 22-2-1906 Skebjerg, Tullebølle sogn 1).
1912 8 år Søsteren Olga Johanne Jensen fødes 25-3-1912 Skebjerg, Tullebølle sogn 1).
1914 9 år Søsteren Ester Margrethe Jensen fødes 13-1-1914 Skebjerg, Tullebølle sogn 1).
1915 11 år Broderen Ejnar Viggo Jensen fødes 12-9-1915 Skebjerg, Tullebølle sogn 1).
1918 14 år Konfirmation 7-4-1918 Tullebølle kirke.  1)
1924 20 år Vielse 4 Hans Jørgen Hansen 25-5-1924 Tullebølle kirke.  1)
1925 21 år Sønnen 2 Henry Hansen fødes 19-7-1925 Marstal sogn 1).
1929 25 år Datteren Inge Hansen fødes 4-7-1929 Marstal sogn.
1942 37 år Ægtefællen 4 Hans Jørgen Hansen dør 9-1-1942 Farvandet mellem Ærø og Als.
1943 39 år Faderen 10 Hans Peter Georg Jensen dør 13-8-1943 Tullebølle sogn 1).
1948 44 år Broderen Carl Emil Jensen dør 18-5-1948 Sønderskovvej 4, Skovlunde.
1956 51 år Moderen 11 Cathrine Laurentine Larsen dør 8-2-1956 Rudkøbing.
1970 66 år Død 13-3-1970 Svendborg.  1)
1970 Begravelse 18-3-1970 Fredens kirkegård, Svendborg.  1)

Dokument

Laura fortæller Nisserejsen 1969-70
Avisudklip om dødsfald
Købsskøde på Kongensgade 7, Marstal
Salgsskøde på Kongensgade7, Marstal
Salgsskøde på Filosofgangen 2-4, Marstal
Skifteretsatest
Købsskøde Filosofgangen4, Marstal
Købsskøde, Ejby
Købsskøde, Lindevej18, Faaborg
Købsskøde, Tvedvej 87, Svendborg
Betinget Købsskøde, Flemløse
Skifteretsattest på Hus i Skebjerg

Kilder

1)Kirkebog
Menes fotograferet omkring 1944 i Marstal.